Pobyt

Klasztor posiada charakter ściśle kontemplacyjny. Wspólnota, w pewnych okresach i umiarkowanie, przyjmuje pojedyncze osoby (duchowni i świeccy mężczyźni) na pobyty rekolekcyjne, wspólnotowo-modlitewne i ściśle pustynne. Celem takiego pobytu jest pogłębienie swojej osobistej relacji z Bogiem w klimacie karmelitańskiej pustyni. Przed przyjazdem wymagane jest wcześniejsze ustalenie szczegółów pobytu telefonicznie lub listownie.

TEL: 58 692 89 92

ze względu na kontemplacyjny styl życia telefony są odbierane w godzinach:
pon.- czw. i sob.: 8:30  –  12:30
ndz.: 9:30 – 12:30


Podpowiedzi dla gości

Zasady ogólne

Każdemu z naszych gości jeden z braci służy za przewodnika, wprowadzającego w szczegóły naszego życia, jak anioł stróż. Wszystkie sprawy niejasne prosimy omawiać z tym bratem.

Wstawanie

Proponujemy wyłączenie telefonu i innych sprzętów. W każdej celi jest prosty budzik. Wstajemy tak, by nie spóźnić się na modlitwy.

Lectio divina

Jest to medytacyjne czytanie Pisma Świętego lub innej lektury karmiącej duchowo. Czytamy je w samotności celi.

Jutrznia i poranna modlitwa wewnętrzna

Są to pierwsze wspólne akty modlitwy. Mają miejsce w chórze zakonnym. Prosimy o punktualność i wcześniejsze zaznaczenie tekstów w brewiarzu (w tym pomocny będzie któryś z braci).

Eucharystia

Na czas celebracji eucharystycznej Ofiary i Uczty Chrystusa, która jest centralnym punktem dnia, miejsca w pobliżu ołtarza pozostawiamy wolne dla celebransów. Jeżeli są rozłożone teksty śpiewów, prosimy je wykorzystywać.

Dziękczynienie po Mszy świętej można odprawić w samotności.

Śniadania i kolacje

Spożywamy je indywidualnie. Artykuły spożywcze znajdują się w kuchni i w lodówce. Jeżeli czegoś brakuje, należy o to poprosić któregoś z zakonników.

Praca

Goście podejmujący pracę fizyczną, zwyczajem naszej wspólnoty, zachowują podczas niej milczenie. Rodzaj zajęcia uzgadnia się z wyznaczonym bratem.

Po zakończeniu pracy narzędzia pozostawiamy w przeznaczonym dla nich miejscu. O ich zużyciu, zniszczeniu, lub złym stanie informujemy braci.

O godzinie 12.00 na sygnał dzwonu przerywamy na chwilę zajęcia, aby odmówić modlitwę Anioł Pański (w okresie wielkanocnym Królowo Nieba). Pracę kończymy ok. 12.30, tak aby się umyć, przebrać i zdążyć do chóru na:

Modlitwy południowe

Godzina południowa to brewiarzowa Modlitwa w ciągu dnia. Rachunek sumienia odprawiamy wspólnie w milczeniu. Na zakończenie odmawiamy modlitwę do świętych Karmelu.

Obiad

Czeka po modlitwach południowych na parapecie przy drzwiach wyjściowych z klasztoru. Termos i inne otrzymane naczynia zwracamy – czyste – przed następnym obiadem.

Milczenie

  • Dla podtrzymania klimatu wyciszenia – sprzyjającego ciągłej modlitwie – przez cały dzień powstrzymujemy się od niepotrzebnych słów.
  • W pewnych okresach dnia (po obiedzie i po komplecie) zachowujemy ścisłe milczenie. W tym czasie nie robimy hałasu, nie chodzimy bez potrzeby po korytarzu, ani nie wykonujemy żadnej hałaśliwej pracy na zewnątrz budynku lub w warsztacie. Umożliwia to odpoczynek po pracy
  • podczas sacrum silentium przebywamy w samotności celi.

Pora popołudniowa

Przeznaczona jest na własne zajęcia.

Nieszpory i wieczorna modlitwa wewnętrzna

Nieszpory sprawujemy w chórze. Częścią Nieszporów są Prośby, uzupełnione modlitwą spontaniczną. Zachęcamy do włączenia się w nią.

Po Nieszporach – w soboty i w przeddzień świąt maryjnych – śpiewamy ku czci Matki Bożej starożytną łacińską antyfonę Salve Regina. Czynimy to na stojąco, z zapalonymi świecami. W czasie śpiewu na święte imiona Jezusa i Maryi czynimy lekki pokłon.

Prosimy o uważne trzymanie świec, tak aby uchronić wykładzinę od pochlapania.

Wieczorna modlitwę wewnętrzną można odprawić w chórze, w celi lub na łonie przyrody. W niedzielę wieczór ma w tym czasie miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu.

Godzina czytań

Celebrację liturgiczną nowego dnia rozpoczynamy wspólnie w przeddzień odmówieniem brewiarzowej Godziny czytań (i niekiedy Wigilii).

Piątek dzień pustyni i postu

W tym dniu wszystkie akty modlitewne za wyjątkiem Eucharystii o godz. 7.30, są odprawiane indywidualnie. Już we czwartek nie sprawujemy wspólnej Godziny czytań. W piątek wspólna jest dopiero Godzina czytań o 21.00.

Pościmy według osobistego natchnienia. Na obiad są ciepłe ziemniaki lub kasza.

Towarzyszenie duchowe

Celem pobytu jest pogłębienie relacji z Bogiem, z bliźnim i samym sobą. Pomocą w tym może być spotkanie z którymś z braci (sakrament pojednania, rozmowa duchowa,). Umawiamy się z pewnym wyprzedzeniem.

Gościnność

Gościnność jest jedną z ważnych zakonnych cnót, którą z wielką radością podejmujemy względem naszych gości, którzy przyjeżdżają tutaj dla duchowego wzmocnienia. Jednocześnie mamy świadomość, że miejsce to istnieje dzięki pracy rąk własnych oraz ofiarom ludzi dobrej woli. Jeżeli Drogi Gościu możesz wspomóc naszą wspólnotę oraz klasztor pozostawieniem dobrowolnej ofiary za Twój pobyt, będziemy niezmiernie wdzięczni. Jeżeli stanowi to dla Ciebie trudność, prosimy o szczerość oraz modlitwę w naszych intencjach.

Na zakończenie pobytu prosimy o posprzątanie mieszkania oraz ściągnięcie pościeli.