aktualności klasztoru Drzewina wróć

Kolejne prace przy rozbudowie


19 października, 2021

Drodzy Bracia i Siostry, Dobrodzieje naszej rozbudowy klasztoru!

Cały czas kontynuujemy prace przy rozbudowie klasztoru. Długi czas suszyliśmy budynek, aby móc rozpocząć etap docieplenia dachu i położenia sufitu. Braterski trud przy czuwaniu nad otwieraniem i zamykaniem okien oraz drzwi, robieniem przeciągów, zaowocował dobrze wysuszonym budynkiem z wody technologicznej. Dokończyliśmy instalację grzewczą. Staramy się przygotować budynek do ogrzewania, aby można było zimą kontynuować prace. Mamy już mocowanie dzwonu i wyprowadziliśmy mechanizm do dzwonienia w naszym holu przed kaplicą.

Wszystkim Wam dziękujemy: za modlitwy, rady, współczucie w znoszeniu trudności i nierzetelności firm budowlanych, za najmniejszy dar materialny.

Bracia z Drzewiny