aktualności klasztoru Drzewina wróć

Dobiega końca pierwszy etap budowy. Cz. V


czerwiec 22, 2020

„Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się.” Iz 28,16

Poniżej można zobaczyć wizualizacje całego projektu.

Osoby które chciałyby wesprzeć finansowo rozbudowę mogą dokonywać wpłat na poniższe konta:
Konto złotówkowe (PL):  59 1600 1462 1823 3577 7000 0004
Konto walutowe w dolarach (USD): 86 1600 1462 1823 3577 7000 0003
Konto walutowe w euro (EUR): 16 1600 1462 1823 3577 7000 0002
Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc! O naszych dobrodziejach nieustannie pamiętamy w modlitwie. Polecamy Was opiece Dziewicy Maryi, Patronce naszego karmelitańskiego klasztoru w Drzewinie.